Bilindiği gibi şahıs firmalarının firma isimleri yani ticari unvanları adı ve soyadlarından oluşmaktadır. Şahıs firmalarının kuruluş aşamalarında şirketlerdeki gibi ticari unvan zorunluluğun olmaması ve önemsenmemesi nedeniyle çoğunlukla bir başkasına ait olup olmadığını araştırılmadan beğenilen bir ismi firma ismi olarak hemen kullanılmaya başlanmaktadır.

Dahası kuruluş aşamalarında Vergi Daireleri, Belediye, Esnaf Odaları vb. kuruluşlar kayıt esnasında da unvan sorulduğundan çok fazla düşünülmemiş isimler firma isimleri olarak kayıt edilmektedir.

Firma isimleri seçerken Gaziosmanpaşa Web Tasarım’ in Şirket İsimleri başlıklı yazımızı ve firma ismi sorgulama başlıklı yazılarımızın incelenmesini öneriyoruz.

Hemen belirtelim her ne kadar Vergi dairesi, Belediye, Esnaf Odaları vb. kurumlarda kayıt edilen firma isimleri şirketlerin unvanların sağladığı haklar ve üstünlükler sağlamaz. Yani şirketler için kayıt tescil edilen bir ticaret unvanı öncelikli kullanma hakkı sağlarken şahıs firmalarının çeşitli kurumlarda kayıtlı firma isimleri aynı hak ve üstünlükler sağlamaz.

Yani sadece vergi dairesinde kayıtlı bir firma ismi sonrası olası çekişmelerde o isim üzerinde öncelikli ve üstün hak sahipliği iddialarınızı ispatlar belge değillerdir. Bu kaydın yanı sıra yeteri derecede ilgili firma ismini marka niteliğinde (reklam, tanıtım, katalog, fuar katılımları vs) kullandığınızı belgeleriyle ispatlamanız gerekir.

Gaziosmanpaşa Web Tasarım marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan Yeni Marka İsmi Yaratmak başlık yazımızı, hem alan adı hem de marka ismini bulmanıza yardımcı olacak marka ismi oluşturma başlıklı yazımızı, şirket ve firma unvanları bulmaya yarayacak firma isimleri ve marka isimleri başlıklı yazılarımızı, isimlerinin marka hukuku bakımından haklarının incelendiği  isim hakkı alma başlıklı yazımızı ve bu isimleri sorgulama ve araştırma yapabileceğiniz isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

Dahası bu firma isimlerinin kayıtları öncelikli hak sağlamadığı gibi, şayet ilgili isimler bir başkası adına tescilli ise, tabela, kartvizit vb. alanlarda olası markasal kullanımlar marka tecavüzü olarak kabul edileceğinden oldukça sorunlar yaşanabilir.

Dolayısıyla firma isimlerini tercih ederken mutlaka tercih kriterlerine uygun olacak isimlerin seçilmesi ve mutlaka marka tescili yapılarak koruma altına alınmalıdır. Aksi takdirde hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğiniz gibi firma ismine yaptığınız bütün yatırımların da heba olmasına sebep olabilir.

 

EN GÜZEL, YARATICI VE KARİZMATİK FİRMA İSİMLERİ | GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

en güzel yaratıcı ve karizmatik firma isimleri-gaziosmanpaşa web tasarım
en güzel yaratıcı ve karizmatik firma isimleri-gaziosmanpaşa web tasarım

En güzel, ilginç, çekici, karizmatik ve yaratıcı firma isimleri arıyorsanız öncelikle ayırt edici nitelikleri yüksek kelime, sözcük, şekil veya bunların kombinasyonundan oluşturmanız gerekmektedir. En güzel, ilginç, çekici, karizmatik ve yaratıcı firma isimleri arıyorsanız öncelikle ayırt edici nitelikleri yüksek kelime, sözcük, şekil veya bunların kombinasyonundan oluşturmanız gerekmektedir.

Firmalar genellikle şahıs işletmelerinden oluşmakta ve çoğunlukla resmi kurumlarda isim ve soy isimleri ile iş görmektedirler. Eskiden genellikle firma isimleri ya şahıs isimleri ve ilave işin nevi (örneğin Doğukan Tekstil, Doğukan Ticaret vb) veya  isim ve soy adı ( örneğin Doğukan Aydın Ticaret, Doğukan Aydın Giyim vb.) isimleri ile faaliyet gösterirlerdi. Ancak aynı şahıs isimlerinin çok fazla kullanılması nedeniyle işletme isimleri ayırt edici nitelikleri zayıflamakta olduğundan, hem firma ismi hem de marka niteliğinde kullanmak için ilginç, modern, yaratıcı ve karizmatik güzel isimler aranmaktadır.

Her yıl TÜRKPATENT nezdinde yapılan ortalama 120 bin marka başvurusu, özellikle Türkçe terimlerin azlığı dikkate alındığında markalaşabilecek firma, dükkan, mağaza ve işletme ismi bulmak çok güçleşmiş durumdadır.

Gaziosmanpaşa Web Tasarım ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent olarak yeni marka, firma, dükkan, mağaza isimleri konusunda hizmet vermekteyiz. İletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

 

Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak İlginç, Yaratıcı, En Güzel, Karizmatik ve Yaratıcı firma isimlerinin temel nitelikleri şunlardır;

1. Akılda kalıcı olmalıdır.
2. Kolay telaffuz edilebilir olmalıdır.
3. Mutlaka ayırt edici nitelikleri yüksek isimler tercih edilmelidir.

4. Ayırt ediciliği düşük isim seçiliyorsa da buna yüksek ayırt edicilik kazandıracak özgün logo tasarlanmalıdır.

5. Hedef kitle mutlaka belirlenmelidir.

6. Yerel, Ulusal veya uluslararası pazar hedeflerine göre konumlandırma yapılmalıdır.

7. Yerel yani örneğin  sadece İzmir ilinde  mal ve hizmet üretilecekse veya İzmir ili ile özdeşleşmiş mal ve hizmet ticareti yapılacaksa, İzmir ile ünlenmiş coğrafi yer adları (il, ilçe, ova, dağ, vs) isimleri tercih edilebilir.

8. Her ilimiz oldukça zengin geçmiş tarih ve kültüre sahiptir. Dolayısıyla İzmir ile  özdeşleşmiş mitolojik terimler firma ismi olarak tercih edilebilir.

Bu arada iştiraki olduğumuz Etkin Patent marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan şirket isimleri firma isimleri bulma başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz.

 

FİRMA İSİMLERİ ÖNERİLER | GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

TEKSTİL FİRMA İSİMLERİ

Genellikle “tekstil” ve/veya başta İngilizce olmak üzere yabancı terimlere ilave edilen “textile” ibaresi tali unsur olarak sıklıkla kullanıldığından kök firma isminin oldukça kısa, akılda kalıcı ve kolay telaffuz edilebilir olmalıdır. Örneğin “Paraf Tekstil”, “Paraf Ev Tekstil”, “Paraf Kumaş”, “Paraf Perde” vb. ayırt edici, akılda kalıcı, kolay telaffuz edilen ve aynı zamanda ürünün niteliklerine atıfta bulunan ve güçlü marka algısı yaratan kök kelime ve işin nevi yani hizmetin niteliklerini bildirir kelimelerle kombin edilen isimler tercih edilebilir.

MOBİLYA FİRMA İSİMLERİ

Kendi üretimleri olsun veya olmasın hem üretim hem de sanal mağazacılık dahil olmak üzere perakende ve toptan mağaza bir arada düşünülerek mobilya firma ismi belirlenmelidir. Ayrıca mobilya firmaları tüm mobilya ürünlerinde faaliyet gösterebildikleri gibi, spesifik örneğin mutfak, banyo, ofis mobilyaları sektöründe iş görebilir. Dolayısıyla tüm bunlar gözetilerek mobilya firma ismi seçilmelidir. Örneğin “Afili Mobilya”, “ Afili Mutfak”, “Afili Banyo”, “Afili Yatak” vb. mal ve hizmet özellikleri ile işin niteliklerini bir araya getiren ve güçlü ve fantezi bir marka algısı yaratan kombinasyonlar tercih edilebilir.

İNŞAAT FİRMA İSİMLERİ

İnşaat firma ve şirketleri genellikle tali unsur olarak “inşaat” ve/veya “inşaat ve gayrimenkul” ilave ekleri tali unsur olarak kullanmaktadır. O halde akılda kalıcılığı kolaylaştırmak için mutlaka tek kelime ve mümkün mertebe 6-7 harften fazla olmayan inşaat firma isimleri tercih edilmelidir. Örneğin “Paraf İnşaat”, “Paraf İnşaat ve Gayrimenkul” vb. hem inşaat hizmetlerinin özgün ve kalitesine vurgu yapan hem de akılda kalıcı ve kolay telaffuz edilen inşaat firma isimleri tercih edilmelidir.

MAKİNE FİRMA İSİMLERİ

Makine (makina) sektörünün en önemli özelliği bilgi ve deneyimdir. Dolayısıyla makine firma isim tercihlerinde buna mutlaka dikkat edilmelidir. Örneğin “Paraf Makine” , ürünün özgün ve firmanın tamamen kendisi tarafından geliştirdiği algısı yaratmaktadır. Yine örneğin “Paraf Asansör” hem asansör üretimi hem de servis ve bakım hizmetlerinde marka vaatlerini müşteriye güçlü şekilde iletmektedir.

OSGB FİRMA İSİMLERİ

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) isimleri hizmetin niteliklerini veya hizmet verilen coğrafi yerlerden oluşan isimlerin tercih edilmesini öneriyoruz. Örneğin İştiraki olduğumuz Etkin Patent adına kayıtlı “Teknopark OSGB” , “İkitelli OSGB” ve “Ostim OSGB” markası kümelenmiş firma ve şirketlerin olduğu lokasyonlarda hizmet verdiği algısı yaratırken “Kocaeli OSGB”, “Çanakkale OSGB”, “Eskişehir OSGB”, “Kayseri OSGB”, “Mersin OSGB”, “Antep OSGB”, “Malatya OSGB”, “Balıkesir OSGB”, “Erzurum OSGB”, “Balıkesir OSGB”, “Isparta OSGB”, “Edirne OSGB” ve “Elazığ OSGB” işletme isimleri ise bulunduğu ilde OSGB hizmetlerini tanımladığından bu ildeki firma ve şirketlerin çok kolay erişim sağlamaları nedeniyle tercih edilmelidir.

 

MAĞAZA VE DÜKKAN İSİMLERİ| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

mağaza ve dükkan isimleri-gaziosmanpaşa web tasarım
mağaza ve dükkan isimleri-gaziosmanpaşa web tasarım

Özellikle internet teknolojilerinin oldukça hızlı gelişimi ve değişimleri nedeniyle hem sanal hem de fiilen hizmet veren mağaza ve dükkan isimlerinin özellikle önem kazanmış durumdadır.

Eskiden hemen ilk akla gelen isim veya soy isimlerden oluşturulan dükkan ve mağaza isimleri yerine Türkçe, Yabancı, İngilizce ilginç, karizmatik, yaratıcı ve modern dükkan isimleri tercih edilmeye başlanmıştır.

Ancak bu isimlendirme aşaması çok da kolay olmamaktadır. Çok fazla ismin kullanılması, Türkçe terimlerin azlığı, milyonlarca marka tescili nedeniyle mağaza ve dükkan ismi bulma oldukça güçleşmiş durumdadır.

Gaziosmanpaşa Web Tasarım ve iştiraki olduğu Etkin Patent veya ortaklarına ait tescilli “PARAF” ve “AFİLİ” markası örnek olarak kullanılarak yukarıda yazılı özelliklere uygun önerilerimiz şunlardır.

MAĞAZA İSİMLERİ

Genellikle markaların satış noktaları, bayiler veya birçok mal gruplarının bir arada satıldığı mağazalarda kullanılacak isimlerin dikkatli seçilmesi gerekmektedir.

Ticaret yapılan mal/hizmet grupları yanı sıra verilen diğer hizmetler, sizin diğerlerinden ayırt edici ve tercih edilmesini sağlayan hizmetler bakımından tüketicilere mesaj veren mağaza isimleri tercih edilmelidir.

Çoklu ve farklı mal grupları satıldığından sadece bir ürün veya ürün gruplarını çağrıştıran ve/veya hedef kitle olarak sadece kadın veya erkeği ve/veya çocukları çağrıştıran isimler yerine tümüne hitap edilen mağaza isimleri tercih edilmelidir.

Sadece ev tekstil ürünleri satan bir mağaza olduğunu varsaydığımızda “Paraf Ev Tekstil” Şeklinde bir mağaza ismi yerine tek başına “PARAF” ibaresinin mağaza ismi olarak kullanılması çok daha etkili olacaktır. Her ne kadar şu anda ev tekstil ürünleri satılıyor olsa da gelecekte veya olası sanal mağazanın açılması durumunda, bu sektörle ilgili/ilişkili örneğin mobilya sektörüne ait ürünlerin satışı olabileceği gibi, tüketicilerin tercihini de kolaylaştıracak niteliklerdedir.

MODERN DÜKKAN İSİMLERİ

Değişen Tüketim alışkanlıkları, hızla değişen pazarla stratejileri dikkate alındığında eskiden bilinen dükkan isimlerinin yerine daha modern dükkan isimleri kullanılmasını özendirmektedir. Dahası şimdi veya sonra dükkanların internet ortamında da hizmet vermesi beklendiğinden sanal mağazacılık, kullanıcı erişimleri, pazarlama aksiyonları vs. bir çok veri dikkate alınarak dükkan isimleri tercih edilmelidir.

Örneğin “ Afili Aydınlatma” dükkan ismi hem aydınlatma mal ve hizmetlerinin vasfı, niteliği, kalitesi ve çeşitliliğine güçlü vurgu yaparken hem de kök kelime olan “afili” sözcüğü kısa, öz, akılda kalıcı, kolay telaffuz edilebilir niteliktedir. Çok fazla kullanılmaması ve olası internet üzerinden e-ticaret aksiyonlarına da oldukça uygun bir isimdir.

Yine “Afili kuyumculuk” veya “Afili Jewellery”, “Paraf Kuyumculuk” veya “Paraf Jewellery” şeklindeki dükkan isimleri kuyumcu dükkan ismi için oldukça uygun düşmektedir. “Afili” sözcüğü “gösterişli” anlamında, “Paraf” ibaresi ise imza anlamında olması ve tüketicilerin de bu anlamda bilmesi ve algılaması ve takı, altın, aksesuar vb. ürünlerin niteliklerini bildirir bir ibare olması nedeniyle kuyumcu dükkanlarına güzel bir örnek olarak verebiliriz.

BUTİK İSİMLERİ

Genellikle tekstil sektöründeki spesifik mal ve hizmetler vermektedir. Dahası eskiden her türlü iç ve dış giyim bir arada satışa sunulurken günümüzde daha çok mikro işletmeler göze çarpmaktadır. Örneğin Bebe Butikleri, Sadece Kadın Butikleri veya Erkek Butikler çokça işletilmeye başlanmıştır. Tüketiciler de tek bir konuda üretim/satış yapan markaları, konusunda bilgili ve deneyimli gördüklerinden tercih etmektedirler.

Dolayısıyla butik isim tercihlerinin de mutlaka ticareti yapılan mal/hizmetler dikkate alınarak tercih edilmelidir. Yani kadın kıyafetleri satılıyorsa bu ürün/hizmetle ilgili ve ilişkili müşterilere güçlü mesaj ileten, merak uyandıran, uzmanlık ve ayırt edicilik algısı yaratan isimler tercih edilmedir.

CAFE İSİMLERİ

Son zamanlarda cafe/kafe işletmeleri hızlı bir şekilde çoğalmaktadır. Bunların kimi ürün/hizmet yelpazesi oldukça geniş, kimin ise spesifik alanlarda (Örneğin sadece Çikolata ürün ve hizmetleri satan) hizmet vermektedir.

Cafeler/kafeler insanların dinlence ve eğlence alanları olduğundan isimlerin de bu özellikler dikkate alınarak seçilmesi gerekmektedir. Dahası farklı cafe isimleri tüketiciler daha çok çekmektedir.

Spesifik örneğin sadece çikolata cafe tarzında bir işletme için çikolata ürünün kalitesi, özellikleri veya mutlulukla ilgili sözcük ve şekiller kombin edilerek cafe ismi oluşturulabilir.

Bir çok mal ve hizmet satışı yapılıyorsa daha çok diğer işletmelerden farklılığını ortaya koyacak güçlü marka algısı yaratacak, akılda kalıcı ve en önemlisi ayrım gücü yüksek ibarelerin cafe ismi olarak tercih edilmesini öneriyoruz.

Ayrıca, ayrım gücü düşük sözcüklerin tercih edilmesi halinde ise mutlaka marka konumlandırmaya uygun bir logo ile birlikte kombin edilmesi daha uygun olacaktır.

Bir cevap yazın