Marka İsmi Bulma

Gaziosmanpaşa Web Tasarım, tescilli marka stoku nedeniyle şirket ismi, firma ismi ve marka ismi bulmak oldukça güçleşmesine rağmen yaratıcı markalar oluşturmaktadır.

Öncelikle Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak, ticarette sıklıkla kullanılan şahıs isimleri, soy isimleri, çiçek isimleri vb. isimleri marka isimlendirme çalışmalarında önermemekle birlikte gelecek öngörüsü üzerine konumlandırılmış yaratıcı fikirlerle yeni marka isimlendirme projeleri hazırlamaktadır.

Gaziosmanpaşa Web Tasarım’ in İştiraki olduğu Etkin Patent’ in binlerce sorunsuz marka tesciline kılavuz eden marka sorgulama başlıklı makalemizi mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Marka ismi bulmak için öncelikle yurtiçi ve yurtdışı sektör ve rakiplerin iyi araştırılması gerekmektedir. Daha sonra mutlaka konumlandırma projesi hazırlamalıdır. Yani markanın hikayesi hazırlanmalıdır. 

Gaziosmanpaşa Web Tasarım, Hedef, kitle ve bu kitle ile olan iletişim araçlarını, mutlak ayırt edici özelikleri olan, kolay akılda kalabilen, telaffuzu kolay, akla geldiğinde ilk ürün ve hizmetlerinizi çağrıştırabilecek, kolay taklit edilmeyen, marka vaadlerini güçlü yansıtan marka isimlerini tercih edilmesini önermektedir.

Gaziosmanpaşa Web Tasarım, prensip olarak ürün veya hizmetin niteliklerini bildirir sözcük ve şekillerin marka olarak tercih edilmemesini önermekle birlikte, kimi durumlarda bu isimlerin özellikle alan adı olarak kullanılması nedeniyle arama motorların üst sıralarında listelenmesi için tercih edilmesi halinde ise farklı ayırt ediciliği sağlayacak unsurlarla ayırt edici hale getirilmesini, bir yerde ismin arama üstünlüklerinden yararlanırken diğer tarafından diğer rakiplerinden ayrıştırmasını sağlayacak ve ürün ve hizmetle özdeşlecek farklı şekil ve unsurların mutlaka kullanılmasını önermektedir. Örneğin Twitter herkesçe bilinir olmasına rağmen sembolü çok daha fazla akılda kalıcı ve görüldüğü anda markayı refleks olarak anında akla getirmesi buna örnek olarak gösterilebilir.

 

MARKA BULMA| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

Şu anda dört beş harften oluşacak yeni marka bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumdadır. Bu harflerden anlamsız yüzlerce kombinasyon üretilse bile, önceden tescilli markalar arasında fonetik olarak benzerlik riski bulunmaktadır. Dolayısıyla yeni marka isimlerini bulmak zorlaştıkça farklı arayışlar, yol ve yöntemler geliştirilmektedir. 
 

Son yıllarda iki ve üç harflerden oluşmuş markalar revaçta gözükmektedir. Ancak bunlarda çoğaldıkça ayırt edici güçleri zayıflamaktadır.

Gaziosmanpaşa Web Tasarım ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent olarak şehir ve şehirlerin değerleriyle örtüşen, yenilikçi projelerle oluşturulmuş yeni marka isimleri, güçlü marka algısı yaratan logo tasarım ve kurumsal kimlik tasarımları ve bunları düşük bir bütçeyle lansmanını yapabilecek yeni nesil web tasarımları arıyorsanız bize ulaşınız./

İzmir Pahttps://gaziosmanpasawebtasarim.com/kurumsal-kimlik-tasarimi/tent, gelecekte özel stilize edilmiş tek harften oluşturulmuş ancak markanın ürün ve hizmetlerle özdeşmiş sembollerden oluşmuş markaların oluşturulacağını öngörmektedir. Dolayısıyla bugünden her ne kadar özel stilize edilmiş tek harfli markalar kullanmasak bile, tercih ettiğimiz marka isimleriyle birlikte mutlak rakiplerden ayırt edici kılan ve ürün ve hizmetle özdeşleşmiş bir sembolün kullanılması önermektedir. Bu sembol zaman içinde bilinirlik kazandıkça olası marka isim değişikliklerinde olası dezavantajları olabildiğince bertaraf edebilir.

Dahası sembol ve maskotlar henüz çok fazla yaygın bir şekilde kullanılmaması nedeniyle çok daha kolay tanıtım ve bilinirlik kazandırılabileceği gibi sonradan olası benzerleri ortaya çıksa bile, ilk kullanan markayı hemen akla getireceğinden markaya zarardan ziyade fayda da sağlayabilir.

Yine her kullanıcının hemen her gün milyonlarca reklama maruz kalması nedeniyle sadece kelimelerle oluşturulmuş markalar maalesef dikkat çekmemektedir. İnsanların görsel zekası daha gelişkin olduğundan şekiller çok daha kolay akılda kalıcı olabilmektedir.

Bu arada iştiraki olduğumuz Etkin Patent tarafından hazırlanan marka ismi bulma başlıklı yazınımızın da incelenmesini öneriyoruz.

Örneğin iştiraki olduğumuz Etkin Patent tarafından yaratıcı iş modeli olarak konumlandırılan e-emlak projesinde, “e-emlak” markası altında yer alan 70 adet diğer markanın da “e-emlak” markası bünyesinde yer aldığını, tümünün ortak hareket ettiğini, aynı kaynaktan ve aynı şirket tarafından yönetildiğini güçlü yansıtması ve ayırt edici kılması için BURADAN görebileceğiniz kaplumbağa maskotu tasarlanmıştır.

Gaziosmanpaşa Web Tasarım’ inde iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından tasarlanan bu maskot proje kapsamındaki 70 adet emlak markasının web sayfasında yer aldığında, tüketiciler çok kolay bir şekilde tüm markaların aynı kaynağa ait ve yönetildiği algısı güçlü olacağından pazarlama aksiyonlarında ve müşteri ediniminde önemli kazanımları olacaktır. Dahası tek bir şekil ile 70 markanın lansmanın yapılması reklam ve tanıtım bütçesini oldukça düşürmesinin yanı sıra, çok daha kolay ve hızlı bir şekilde bilinirlik de kazanacaktır.

Gaziosmanpaşa Web Tasarım her yeni marka isimlendirme projesine farklı yaklaşımlar geliştirmekte ve her proje için ayrı ayrı yaratıcı çözümler geliştirmektedir. Örneğin bütünü itibariyle tanımlayıcı bir ifade olan “gram altın store” markasını hem tecil kriterleri kazandırmak hem de ayırt edicilik kazandırmak için BURADAN görebileceğiniz sembolü tasarlamıştır.

Gram altın ifadeleri birçok alan adı ve markada asli veya tali unsur olarak kullanılmasına rağmen zaman için kullanıclar nezdinde “gram altın” sözcükleri hemen ilk akla “gram altın store” markasının sembolünü akla getirecektir. Dolayısıyla marka her zaman rakiplerinden kolay ayrışabileceği gibi önemli üstünlükler de kuracaktır. Altın sektörü gibi fiyatların neredeyse her yerde fix olduğu bir yerde temel unsuru güvendir. İşte “gram altın store” markası içinde çıkış noktası ve yaratılmak istenen algı güven duygusudur güçlü yansıtılmasıdır.

Dolayısıyla hiçbir özelliği ve ayırt ediciliği olmayan bir yerden altın almaktansa tüketiciler bu duyguyu açık ve net ve oldukça güçlü yansıtan “gram altın store” markasının tercih edilmesini sağlayacaktır. 

Gaziosmanpaşa Web Tasarım marka danışmanlarınca hazırlanan  marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini ayrıntılı incelendiği marka tescil  başlıklı yazımızdan ve marka araştırma yaparken dikkat edilecek önemli hususları ise marka sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.


Sonuç olarak Gaziosmanpaşa Web Tasarım, yeni marka isimlendirme çalışmalarında kabul edilmiş temel kriterlerin yanı sıra pazarlama aksiyonları ve tanıtım çalışmalarında da avantaj sağlayacak niteliklerde ve en önemlisi hem tescil edilebilir hem de üçüncü taraflarca kolay kolay benzerin tescil ve kullanımını engelleyebilecek özelliklerde olmasını önermektedir.

 

ŞİRKET İSMİ BULMA| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

şirket ismi bulma-gaziosmanpaşa web tasarım
şirket ismi bulma-gaziosmanpaşa web tasarım

Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak; şirket ismi bulma aşmasında öncelikle temel kriterlerin gözetilmesini öneriyoruz. Bunlar; Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak; şirket isimleri bulma aşmasında öncelikle temel kriterlerin gözetilmesini öneriyoruz. Bunlar;

1. Şirket ismi yani şirketin Ticaret Unvanının kök kelimesi kısa ve öz olmasına dikkat edilmesini öneriyoruz.

2. Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak şirket isimlerinin uzantılarının mümkün olduğunca kısa tutulmasını öneriyoruz. (Örneğin Etkin Patent Tic.Ltd.Şti. ve/veya Etkin Patent A.Ş. )

Gaziosmanpaşa Web Tasarım uzmanlarınca hazırlanan şirket isimleri başlıklı yazımızın da incelenmesini öneriyoruz.

 

3. Şirket isimlerinin özellikle uzun kurucu isimleri veya isim ve soy isimleri olmamasını öneriyoruz.

4. Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak, şirket isminin kök kelimelerinin, ürün veya hizmetlerin niteliklerini, kalitesi veya çeşidini bildirir sözcükler olmamasını öneriyoruz. (Örneğin Marka Tescil A.Ş. )

5. Yine Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak şirket isimlerinin jenerik, herkesin kullandığı veya kullanmak durumunda olduğu ifadelerden seçilmemesini öneriyoruz.

6. Şirket kök isimlerinden sonra gelen, faaliyet alanlarını tanımlayan birbirinden farklı  (örneğin teksti, akaryakıt, restoran vb.) ifadelerin kullanılmasını önermiyoruz. Şirketin asıl faaliyet alanının yazılması hem akılda kalıcılığı artırır hem de asıl faaliyet alanınız bakımından bilgili ve deneyimli olduğunuz algısı yaratacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi ve destek için Gaziosmanpaşa Web Tasarım danışmanlarıyla görüşebilirsiniz.

 

FİRMA İSMİ BULMA| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

Şirket olmayan ve genellikle şahıs/şahıslarca işletilen işletmeler tarafından firma isimleri kullanılmaktadır. Şirket olmayan ve genellikle şahıs/şahıslarca işletilen işletmeler tarafından firma isimleri kullanılmaktadır. 

Dahası ve en önemlisi şahıs işletmelerinin vergi dairesi vb. resmi kurumlarda şahıs ad ve soy adı ile işlem görmesi nedeniyle firma isimlerinin çoğu isim veya soy adı oluşturulmuştur. Ad soy ad dışında firma ismi kullanan işletmelerin özellikle Ticaret ve Esnaf odalarına kayıtlı olmamaları halinde şimdi/sonra bir takım hukuki sorunlar yaşayabilir.

Dolayısıyla firma isimleri bulmaya başlamadan önce temel prensiplerinin belirlenmesi gerekir.

1. Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak, öncelikle seçilecek firma ismin mutlaka marka tescili sağlandıktan sonra kullanılmasını öneriyoruz.

2. İşletme ismi kendi ad ve soyadınızdan olsa bile bu isimlerin başkası adına aynı/benzer mal/hizmetlerde tescilli olması halinde kullanılması marka tecavüzü niteliğinde olacaktır.

3. Firma isimleri mümkün mertebe kısa ve öz olmalıdır. (örneğin “Etkin Patent”, “Etkin Hukuk”, “Paraf Hukuk vb.)

Gaziosmanpaşa Web Tasarım uzmanlarınca hazırlanan firma isimleri başlıklı yazımızın da incelenmesini öneriyoruz.”

 

4. Firma ismi marka niteliğinde olduğundan akılda kalıcı ve kolay telaffuz edilebilir olmalıdır. (“Paraf Tur vb.)

5. Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak, faaliyet gösterilen mal/hizmetlerin ifa edildiği coğrafi yer adı ile özdeşleşmesi halinde o il/ilçe, bölge, semt isimlerinin  firma ismi ve marka olarak kullanılmasının pazarlama aksiyonları bakımından avantaj sağlayacağından özellikle öneriyoruz. (Örneğin “İzmir Patent, “İzmir Restaurant”, “İzmir Emlak”, “Patent Gaziantep”,” Emlak Antep”, “Sakarya Web Tasarım”, “Samsun Tasarım”  vb. gibi)

6. Gaziosmanpaşa Web Tasarım olarak, firma isminin, işletme sahibinin isminden farklı olması halinde mutlaka Ticaret ve Esnaf odaları nezdinde araştırma ve inceleme yapılmasını öneriyoruz. 

Aynı isimlerin önceden Ticaret Odası ve Esnaf odalarında kayıtlı olması halinde eskiye dayalı kullanım ve öncelik hakları nedeniyle hem marka tescil sürecinde hem de fiili kullanım aşamalarında bir takım hukuki sorunlara ve maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Bir cevap yazın