Hizmet Yeterlilik Belgesi , 21.12.2001 tarih ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu belgeyi alabilmek için öncelikle TSE’den satış sonrası servis hizmetinin verileceği servis istasyonunun ilgili ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir

“Hizmet Yeterlik Belgesi” almanız gerekmektedir. Bu hususta değişik iş kolları için TSE tarafından hazırlanan farklı kriterler veya standartlar bulunmakta olup Mobilya Sektörüne ilişkin kriterler örnek olarak aşağıda verilmiştir.

 

SERVİSİN YERİ VE BİNASI NASIL OLMALIDIR?| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

servisin yeri ve binası nasıl olmalıdır-gaziosmanpaşa web tasarım
servisin yeri ve binası nasıl olmalıdır-gaziosmanpaşa web tasarım

(Mobilyalar İçin örnek olarak verilmiştir.)

 Servis tercihen aynı meslek grubu için ayrılmış bölgelerde olmalıdır.

 İmalatçının servis hizmeti de vermesi halinde; bu hizmet imalathanenin bünyesinde verilebilir.

 Servise günlük ulaşım araçları ile ulaşılabilmelidir.

 Serviste müşterek veya münferit kullanma özelliğinde otopark imkanı bulunmalıdır.

 Servise gelen mobilyaların indirilip, bindirilmesi ve servisi içine taşınması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

 Servis giriş kapısı mobilyaların girebileceği ölçüde olmalı, kolay görülebilmeli, hırsızlık vb. tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

 Servis binasının yapımında tercihen kolay yanmayan malzemeler kullanılmış olmalıdır.

Gaziosmanpaşa Web Tasarım, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO , ISO NedirISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi‘ nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim SistemiCE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

 Şayet servis hizmeti imalatçı tarafından veriliyor ise; tercihen dış vitrin bulunmalı, vitrin servis binasının cephe görüntüsüne uygun büyüklükte planlanmalı, kolay yanmayan malzemeden yapılmalı, soğuk havalarda vitrin camının buğulanmaması için tedbir alınmalı, uygun şekilde aydınlatılmalı,uygun renk, şekil ve boyutta işyeri tabelası bulunmalıdır.

 Serviste idari birim, müşteri kabul birimi, konstrüksiyon, döşeme, dikiş, üst yüzey işlemleri birimleri, tamiratı yapılan mobilyaların bekletildiği mahal, işçi dinlenme mahalli , wc-lavabo ve tercihen duş bulunmalıdır.

 Servis tamirat kapsamı içinde bulunan bir kısım hizmeti; kendi sorumluluğunda olmak kaydıyla, başka işyerlerinden temin edebilir. Bu durumda bu hizmetlerin verileceği mekanlar serviste aranmaz.

 Servisteki birim ve mekanlar hizmete yetecek büyüklükte olmalı, amaca uygun eşyalarla tefriş edilmelidir.

 

HİZMETLE İLGİLİ HUSUSLAR NELERDİR?| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

hizmetle ilgili hususlar nelerdir-gaziosmanpaşa web tasarım
hizmetle ilgili hususlar nelerdir-gaziosmanpaşa web tasarım

(Mobilyalar İçin örnek olarak verilmiştir.)

 İmalatçı; imalattan kaynaklanan ve ayıplı mal kapsamına giren hususların giderileceğine dair yazılı taahhütname vermelidir.

 Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.

 Servis hizmetinin bir kısmı, anlaşmalı başka servis veya imalathaneler eliyle verilebilir. Bu durumda hizmetin kalitesinden taahhüdü veren servis sorumludur.

 İmalatçı tarafından verilen servis hizmetleri uygulamasında; bayiler tarafından satışı yapılan mobilyaların servis hizmetinin sorumluluğu da ana bayii (imalatçı) tarafından üstlenilir.

 Her türlü servis hizmeti teknik ve idari hükümlerin yer aldığı sözleşme esasına göre verilir.

 Serviste işçilik ve malzeme fiyatlarını gösteren bir fiyat listesi bulunmalı, tercihen yazılı olarak fiyat mutabakatına varıldıktan sonra hizmet verilmelidir.

 Hizmetin tamamlanmasını müteakip, müşteri önünde ilgili testler yapılmalı, müşterinin bulunmaması halinde test belgeleri ile işçilik, malzeme ve parçaları gösteren bir “Gerçekleştirme Belgesi” düzenlenmeli, imzalanarak birer nüshası müşteriye verilmeli, hizmetin tamamlanmasını müteakip bilgi ve teknik yardıma devam edilmelidir.

 Serviste hizmete ilişkin standartlar , periyodik mesleki yayınlar ve mobilya tamiratına ilişkin yayınlar bulunmalı ve müşterinin incelemesine sunulmalıdır.

 

SERVİSTE ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR NELERDİR?| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

Servis hizmetinin imalatçı işletme tarafından verilmesi durumunda, işletme; bayileri de dahil satışı yapılan mobilyaların cins ve sayılarına ilişkin istatistik bilgiler tutmalı ve buna göre belirleyeceği iş hacmini karşılayacak nitelikte ve sayıda personel istihdam etmelidir.

 Çalışan teknik elemanlar tercihen bu alanda mesleki eğitim görmüş olmalı, servisin kendi iç prensiplerine göre zaman zaman eğitimden geçirilmelidir.

 Servis istendiğinde çalışan teknik elemanların kendi personeli olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir.

 

DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

dikkat edilecek diğer hususlar nelerdir-gaziosmanpaşa web tasarım
dikkat edilecek diğer hususlar nelerdir-gaziosmanpaşa web tasarım

Servis atıksız yakıt kullanmak suretiyle, uygun bir sistemle ısıtılmalı, tabii olarak havalandırılmalı, mümkün olmadığı takdirde mekanik havalandırma bulunmalıdır.

 Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır

 Servisteki müşterek veya münferit kullanma özelliğindeki WC’nin teknik özellikleri TS8357’ye uygun olmalıdır.

 Serviste çevre mevzuatı ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bütün tedbirler alınmalıdır.

 Servis iskelet (konstrüksiyon) , metal mekanizasyon, döşeme, dikiş, üst yüzey ve test iş ve işlemlerinin tamamını kendisi veya bir kısmını sözleşmeli olarak başka bir servis veya imalathane eliyle yapabilecek şekilde takım, tezgah, makine, avadanlık ve malzemeye sahip olmaktadır.

 Servis ve /veya sözleşmeli hizmet veren servis, istendiğinde bu donanımların kendi malı olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir

 

HİZMET BELGELENDİRME NEDİR?| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

hizmet belgelendirme nedir-gaziosmanpaşa web tasarım
hizmet belgelendirme nedir-gaziosmanpaşa web tasarım

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmelidir.

Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilmektedir;

 

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ Nİ KİMLER ALABİLİR?| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

hizmet yeterlilik belgesini kimler alabilir-gaziosmanpaşa web tasarım
hizmet yeterlilik belgesini kimler alabilir-gaziosmanpaşa web tasarım

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR;

Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.


İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR;


Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar


GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMASI NEDENİYLE YASAL ZORUNLULUĞU OLAN KURULUŞLAR


LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.


SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMET KALİTESİNİ MÜŞTERİLERİNE KARŞI GARANTİ VE İSPAT ETMEK İSTEYEN KURULUŞLAR


Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.

 

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ NİN YARARLARI NELERDİR?| GAZİOSMANPAŞA WEB TASARIM

 

hizmet yeterlilik belgesinin yararları nelerdir-gaziosmanpaşa web tasarım
hizmet yeterlilik belgesinin yararları nelerdir-gaziosmanpaşa web tasarım

1  Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

  İşyerlerin de bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,

 Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,

 Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,

 Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,

 Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilmektedir.

 Verilen hizmetin kalitesi artar,

 Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,

 Müşteri fiyat yönünden korunmaktadır.

10 Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,

11 Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,

12  Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

Hizmet yeterlilik Belgesi belgelendirme ve eğitim konularında Gaziosmanpaşa Web Tasarım İletişim Adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Bir cevap yazın